Oceňování nemovitostí, poradenství

  • Zkušenost s oceňováním nemovitostí od roku 2000
  • Vyhotovení znaleckých posudků
  • Vypracování tržních odhadů nemovitostí
  • Zajištění podkladů – výpisy z katastru, nabývací titul
  • Zajištění financování při vyřizování úvěru
  • Kompletní nabídka služeb dle Vašich požadavků